Otwin bij Pauw en Witteman

Zorg
Van Dijk houdt zich als Kamerlid onder andere bezig met langdurige zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Eerder was Van Dijk wethouder in Doetinchem waar hij zich bekommerde over zorg, sociale zaken, wijkaanpak en werkgelegenheid. De politicus leidt ook een stuurgroep over de toegankelijkheid van voorzieningen voor gehandicapten.

 

Otwin bij Pauw en Witteman