Meer vertrouwen, meer zeggenschap

Vandaag tijdens de bespreking van de begroting van VWS 2016 hebben Lea Bouwmeester en ik gepleit voor Meer vertrouwen, meer zeggenschap.

Zorg waarbij mensen en medewerkers zelf bepalen wat nodig is. Zorg waar geluisterd wordt naar de wensen en ideeën van mensen en we vertrouwen op de deskundigheid van medewerkers. Zorg die bij je past en, waar mogelijk, kleinschalig en dichtbij huis is georganiseerd. Met bestuurders en zorgverzekeraars die daar dienstbaar aan zijn, en niet alleen met zichzelf bezig zijn. Dat is ons ideaal.

Lees onze inbreng
http://www.pvda.nl/berichten/2015/11/Meer+vertrouwen%2C+meer+zeggenschap+lea

Meer vertrouwen, meer zeggenschap
Tagged on: