Gewoon samen naar school: kinderen met en zonder beperking

Vandaag heb ik in Uithuizen (Groningen) een ‘gewoon bijzondere’ klas geopend. Kinderen met een meervoudige beperking gaan naar een gewone school in de buurt. Net als hun broertjes en zusjes. Ze krijgen onderwijs en zorg op maat in hun eigen klas, en doen dingen samen met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes. Tijdens de pauzes samen spelen, knutselen en muziekles. Zoveel mogelijk samen doen.

Ik vind dat een mooie ontwikkeling. Ik geloof namelijk enorm in een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin we met elkaar optrekken. Mensen met en mensen zonder een beperking. Dat begint al bij kinderen en dus op school. Je leert zo op jonge leeftijd dat iedereen een beetje anders en toch gewoon is. Dat is ook de reden waarom ik graag deze ‘gewoon bijzondere’ klas wilde openen. Ik heb dat samen met Daan Haaksma mogen doen. Zijn zusje Laura heeft een meervoudige beperking. Samen gaan zo nu naar dezelfde school.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NGSK) streeft ernaar om nog meer van deze ‘gewoon bijzondere klassen’ te openen. Ik steun dat van harte.

Gewoon samen naar school: kinderen met en zonder beperking