Moties

Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS 2016 heb ik deze moties ingediend